Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Kiemelt események

Kitüntetések

A BALASSA EMLÉKÉREM TÖRTÉNETE

A Budapesti Királyi Orvosegylet 1876. december 2-i rendkívüli ülésén Bókai János a pályakérdések tárgyalásánál Balassa Jánost idézte: "Balassa intenciója is az volt, hogy a pályadíjak s kérdések tűzetvén ki, az önálló orvosi búvárlat előmozdíttassék". Ezért javasolta, hogy Balassa emlékének legméltóbb megörökítésére az addig összegyűlt pályadíj összegét további adakozásokkal növelve "orvosegyleti Balassa-díj"-nak nevezzék el, amelyre az adakozást 100 forinttal azonnal megkezdte. Bókai javaslatát a tagok lelkesen fogadták és a nemes célra mások is akadoztak. 1877-ben, a Balassa-díjalap - fővárosi és vidéki adakozók jóvoltából - már 6000 forintra gyarapodott, a díj hivatalosan elfogadott neve "Budapesti Királyi Orvosegyleti Balassa-díj" lett. Első szabályzata még ebben az évben elkészült Balogh Kálmán és Réczey Imre munkálata alapján. Első két pontja magában foglalja a szabályzat lényegét:
"1. A díj két évenként osztandó ki akként, hogy a díjösszeg hat tizedrésze az ezen idő alatt megjelent legjobb magyar orvosi műnek jutalmazására fordíttassék, négy tizedrésze pedig valamely kérdés díjazására tűzessék ki.
2. A pályakérdést esetről esetre a választmány tűzi ki".
1985-ben egy újabb szabályzat készült és az addigi titkos pályázat nyílt, a tárgy szabadon választható lett, a pályamunka elkészítésével való megbízás munkatervezet elbírálása alapján történt. Miután a jutalomdíj odaítélése körül számos alkalommal nehézségek merültek fel, újból szükségessé vált a szabályzat módosítása. Ennek elkészítésére 1905. január 16.-án egy bizottság alakult Erőss Gyula vezetésével. Tagjai: Dollinger Gyula, Grósz Emil, Korányi Sándor, Székely Ágoston, Temesváry Rezső és Lévai József. A bizottság a tervezetet előbb az igazgató tanács elé terjesztette, majd annak egyhangú jóváhagyása után a közgyűlés döntött.
Bevezetőjükben hangsúlyozzák: "a Balassa-díjat alapítói arra szánták, hogy az orvosi tudományos működést hazánkban és nyelvünkön előmozdítsa". Arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a jutalomdíj nem alkalmas erre a célra, ezért javasolták, leghelyesebb, ha az egyesület a jutalomdíjat teljesen megszünteti. A javaslat szerint a jutalomdíj helyébe a "Balassa-érem" kerül. Az igazgató tanács bízza meg minden évben az Orvosegyesület valamely tagját, hogy Balassa előadást tartson és azt az egyesület Balassa-éremmel tünteti ki. Az előadás napját az igazgatótanács határozza meg, tárgya az orvostudomány köréből választandó. Az előadás után az elnök az érmet a legközelebbi nagygyűlésen adja át az előadónak.
Az Orvosegyesületben tartandó és kitüntetendő előadások eszméjét - angol példára - Tauffer veti fel első ízben és a Balassa-érem valójában a Balassa jutalomdíj helyébe lép. 1905-ben születik meg tehát az egyesület legnagyobb kitüntetése, amely magyar orvos kutató vagy gyógyító tevékenységét koszorúzhatja: a Balassa-érem. Az igazgatótanács módosított szabályzatában kimondja, hogy az érdemet az egyesület elnöke azonnal átadja az előadónak az előadás megtartása után.
"Az első Balassa-előadás 1906.-ik évben tartandó meg, ugyanekkor osztandó ki az első Balassa-érem is." (A Budapesti Kir. Orvosegyesületi Balassa díj módosított szabályzata 5.§.)
A Balassa-érem elkészíttetésére bizottság alakul: Elischer Gyula elnök, Győry Tibor és Lévai József. Az érem elkészítésére kiváló művészünk, Beck Ödön Fülöp kap megbízást, aki ezt a következő évre el is készíti. A sikerült alkotás előlapján Balassa mellképe, hátlapján allegória látható. Felirat: Societas Regia Medicorum Budapestiensis. Az érem elkészítésére szükséges összeget a díj-alapból hasítják ki. Az első Balassa-előadást Réczey Imre tartja meg az 1906. évi Nagygyűlésen, az érmet Bókay Árpád adja át. Az Elnök ezután a Balassa-érem egy-egy példányát a Balassa kortársai közül még élő Korányi Frigyesnek és Than Károlynak is átadja, akik nagy szolgálatot tettek a magyar tudománynak.
1943-ig minden évben - kivéve 1919-et - kiosztották az érmet, majd a Balassa-előadások sora megszakad és csak 1960-ban éled ujjá, most már a Sebész Társaság kitüntetéseként. Az érem ugyanaz, csupán a felirat változott Societas Chirurgica Hungarica-ra. A háború utáni első előadás és érem kitüntetettje Molnár Béla. Azóta minden év májusában elhangzik egy Balassa-előadás a Társaság Vezetőségének felkérésére és átadásra kerül egy Balassa érem.


Cím
 
Típus
 
Dátum
 
Méret

Publikus dokumentumok

Magyar Sebészetért Emlékérmesek 
pdf
 2018.05.27. 0,023 Mb
MST Balassa János Emlékérem tulajdonosai 1960- 
pdf
 2018.02.12. 0,074 Mb
MST tiszteletbeli tagjai 
pdf
 2016.06.02. 0,01 Mb
Balassa emlékelőadások 1906-1943  
pdf
 2016.01.14. 0,03 Mb
A Magyar Sebészetért Emlékérem adományozási rendje 
htm
 2010.01.10. 0,032 Mb
MST Balassa János Emlékérem adományozási rendje 
pdf
 2005.09.15. 0,107 Mb
december
 • H
 • K
 • S
 • C
 • P
 • S
 • V
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • A SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika és a Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület (VIKOTE) 2019. szeptembertől pszichoterapeuta...>> Magyar Pszichiátriai Társaság hírei

  [ 2018.12.11. ]

 • Időpont: 2019. május 10-12.Helyszínek: Hotel Füred Spa & Conference - 8230 Balatonfüred, Széchenyi István...>> Magyar Kardiológusok Társasága hírei

  [ 2018.12.11. ]

 • Kedves Tagtársaink!A MESZK Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének elnöksége és a területi irodai dolgozói nevében ezúton kívánunk...>> Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara hírei

  [ 2018.12.11. ]

 • A SZAB Hypertonia és Nephrologiai Munkabizottsága nephrológiai klinikopathológiai esetbemutatást szervez, melyre tisztelettel meghívjuk. Három...>> Magyar Nephrologiai Társaság hírei

  [ 2018.12.11. ]

 • Europaediatrics 2019 is the biennial scientific meeting of the European Paediatric Association and the Union of National European Paediatric Societies...>> Magyar Gyermekorvosok Társasága hírei

  [ 2018.12.11. ]